Regulamin


A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu www.promat-disp.com.pl jest firma PHU PROMAT, Generalny Importer i Dystrybutor Amerykańskich rozdrabniaczy. Firma miesci się w Warszawie.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie na stronie www.promat-disp.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Warunki gwarancji są określone przez producentów produktów lub partnerów handlowychfirmy PHU PROMAT na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji są określone i zamieszczone w karcie gwarancyjnej.

B. ZAKUPY I REALIZACJA ZAMOWIENIA

1. Złożenie zamówienia w sklepie stronie www.promat-disp.com.pl jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem oraz zaakceptował wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

2. Wszystkie ceny towarów ze sklepu internetowego są podane w złotych polskich. Do każdego zakupu dołączamy zgodnie z życzeniem Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT.

3. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności jest umieszczona są na witrynie w zakładce "Warunki i koszty wysyłki" oraz punkcie C Regulaminu.

4. Wybór sposobu dostawy i płatności i kosztów z nimi związanych, dokonywany jest przez Klienta, poprzez wypełnienie właściwych pól formularza w trakcie dokonywania zakupów.

5. W przypadku złożenia zamówienia do godziny 12-ej (i dokonania przedpłaty w przypadku nowego klienta) dostawa kurierem nastąpi w dniu następnym.

6. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po dokonaniu procesu logowania Klienta w sklepie internetowym. Rabaty ustanawiane są indywidualnie.

7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia z zastrzeżeniem przypadków określonych w punkcie

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku niekompletności lub nieprawidłowości danych zawartych w zamówieniu oraz w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Klienta.

9. W razie przypadku anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt pocztą elektroniczną na adres promat@promat-disp.com.pl. Umieszczenie „Anulowanie zamówienia” w temacie wiadomości przyspieszy proces anulacji. W przypadku zgłoszenia anulacji po dokonaniu wysyłki, kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów związanych z wysyłką.

10. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich.

C. WARUNKI I KOSZTY WYSYŁKI


1. Towar wysyłany jest paczką we współpracy z firmą kurierską w następny dzień roboczy po wpłynięciu przedpłaty na konto firmy PHU PROMAT lub potwierdzeniu zamówienia z formą płatności za pobraniem.

2. Koszty wysyłki kurierskiej:
do wagi 10kg - 22zł netto, 26,84zł brutto
do wagi 20kg - 25zł netto, 30,75zł brutto
do wagi 30kg - 27zł netto, 32,94zł brutto
powyżej 30kg - opłata do uzgodnienia
Koszty wysyłki z płatnością przy odbiorze wzrastają o koszty pobrania.
Przy sumie do 1000zł brutto - 5zł netto, 6,10zł brutto
Przy sumie 1000-2000zł brutto - 6zł netto, 7,32zł brutto
Przy sumie 2000-3000zł brutto - 7zł netto, 8,54zł brutto
Przy sumie 3000-5000zł brutto - 9zł netto, 10,98zł brutto
Powyżej 5000zł brutto - opłata do uzgodnienia

Przesyłki wysyłane kurierem są ubezpieczone oraz istnieje mozliwość śledzenia ich przez internet – patrz link na witrynie.

3. Do towaru dołączamy zgodnie z życzeniem Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT.

4. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę i w ciągu 48 godzin podejmuje drugą próbę dostarczenia. Jeżeli przy drugiej próbie kurier ponownie nie zastanie Klienta pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie, wskazując miejsce, w którym możliwy jest odbiór przesyłki. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 3 dni od daty wystawienia awizo.
W przypadku nie odebrania produktu w powyższym terminie, produkt na koszt i ryzyko Klienta zostaje odesłany do firmy PHU PROMAT.

D. REKLAMACJA ORAZ ZWROT TOWARU

1. Klientowi przysługuje prawo zwortu towaru bez podania przyczyny do 10 dni od daty jego otrzymania. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w nieotwartym opakowaniu. Do zwrotu towaru należy dołączyć informację zawierającą numer konta, na który mają być dokonany zwrot pieniędzy.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania Klienta np wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia.

4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego sporządzonego i podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie dostawy. Reklamacja wimnna byc zgłoszona u dostawcy przesyłki. Firma PHU PROMAT nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika.

5. W przypadku reklamacji produktu prosimy o podanie krótkiego opisu wady produktu. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu zwrotnego. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów wynikłych z powodu użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta, koszt reperacjii ponosi Klient.

6. W przypadku uznania reklamacji, koszt naprawy i transportu pokrywany jest przez firmę PHU PROMAT. Klientowi zostaje udzielona gwarancja ponaprawcza. Reklamowany lub zwracany towar prosimy przesyłać na adres firmy:
PHU PROMAT
Ul. Żeromskiego 44/50 lok14
01-831 Warszawa

7. Firma PHU PROMAT nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów "za pobraniem" bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej Klientowi.

E. REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady kupowania lub rezerwacji produktów w sklepie.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na witrynie. Osoby korzystające zobowiązane są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.

3. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie www.promat-disp.com.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

GENERALNY AUTORYZOWANY IMPORTER I DYSTRYBUTOR
PRODUKTÓW AMERYKAŃSKIEJ FIRMY InSinkErator
PHU PROMAT TEL: 22.834.6793
Ul. Żeromskiego 44/50/14 TEL/FAX: 22.843.6483
01-831 Warszawa E-MAIL: Promat@promat-disp.com.pl
www.promat-disp.com

Copyright 2011 - PHU Promat
<